Hiển thị 1 Kết quả
Kỹ năng

Bưng bê và thu dọn

Mục tiêu:Sau khi học xong bài này, bạn cần phải:• Bưng bê dĩa bao gồm cả dĩa thức ăn nóng và dĩa thứ ăn lạnh.• Bưng bê và dọn sạch các bát đĩa, ly tách, dao, thìa, dĩa, cốc. GIỚI THIỆUBưng bê và thu dọn là toàn bộ phần công việc của bất cứ người …